DARI SMABA UNTUK YOGYA , DARI YOGYA UNTUK INDONESIA

        Dalam sejarah pejuangan kemerdekaan bangsa indonesia, yogyakarata merupakan kota yang mempunyai banyak jasa Kota ini merupakan kota tertua kedua setelah jawa timur.Dengan gunung Merapi dan pantai parangtritis sebagai icon, Kota ini menyimpan banyak kenangan atau sejarah panjang dalam perang kemerdekaan negara indonesia.Di dalam beberapa sumber yang pernah penulis baca yogyakarta mempunyai peran yang sangat penting diantaranya

read more

YAMAHA SCOOLABORATION DI SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN


Pada hari selasa 25 Agustus Sma negeri 1 banguntapan telah tepilih menjadi tuan rumah pada acara YAMAHA SCHOOLABORATION.yang di sponsori oleh harian jogja,ahmmad dhani school of rock, student standup competition,Awanfnism,dan dengan Alit – alit jabang bayi.acara ini menyerukan kepada siswa – siswa akan pentingnya berkendara dengan aman dan betapa pentingnya membaca untuk menambah wawasan kita. seperti yang sudah ditegaskan oleh narasumber harian jogja dengan membaca orang akan semakin banyak mendapat informasi.denga semakin banyak membaca pula orang akan semakin kritis.dengan membaca kita akan bisa menjadi apapun yag kita mau.

read more

SOP PENERIMAAN TAMU

SETIAP TAMU YANG DATANG KE SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN HARUS MENGIKUTI PROSEDUR BERIKUT

  1. Setiap tamu yang datang harus lapor ke satpam
  2. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu yang disediakan
  3. Setiap tamu harus berpakaian rapi, sopan, tidak memakai kaos oblong
  4. Setiap tammu harus masuk melalui pintu lobby / tengah
  5. Tamu yang mengurus legalisasi, setelah mengisi buu tamu dapat langsung ke Kantor Tata Usaha
  6. Tamu yang mengurus kepentingan kerja  sama, penelitian, atau sejenisnya harus minta ijin ke Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas terlebih dahulu
  7. Tamu ( khusus alumnni ) yang berniat berkunjung ke sekolah disediakan waktu pada hari sabtu, dengan meminta ijin ke Wakik Kepala Sekolah Urusan Humas terlebh dahulu, dan harus bersedia mematuhi aturan sekolah

Demikian standar operasional ini dibuat untuk dapat dilaksanakan  dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

                                Banguntapan, 27 juli 2015

read more

ADIWIYATA

Kata ADIWIYATA berasal dari 2 (dua) Kata “ADI” dan “WIYATA”. Adi memiliki makna: besar, agung, baik, ideal dan sempurna. Wiyata memiliki makna: tempat dimana seorang mendapat ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Jika secara keseluruhan ADIWIYATA mempunyai pengertian atau makna: tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh secara ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita menuju keada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

read more

KEGIATAAN KEAGAMAAN PAGI SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN

KEGIATAAN KEAGAMAAN PAGI DI LINGKUNGAN

SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN

SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN, SMART IS CRUCIAL, PERSONALITY IS MORE.

Dalam motto itu terkandung makna yang sangat dalam.Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini banyak kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mungkin dalam perjalannya menghasilkan generasi yang sangat pandai dalam berfikir.di dalam akan tetapi jika kepandaian dalam berfikir itu tidak dibarengi dengan landasan keagamaan dan budi pekerti yang kuat kemungkinan dalam perjalanannya nanti akan menghasilkan pola penggunaan ilmu pengetahuan yang tidak benar.misalnya :

read more