ROHIS

PROFIL ROHIS

ROHIS merupakan singkatan dari “Rohani” dan “Islam” yang merupakan salah satu organisasi siswa yang bergerak dalam bidang keagamaan. Di SMA Negeri  1 Banguntapan sendiri, ROHIS tersebut diberi nama ROHIS Khidmatul Ummah yang berarti pelayan umat yang beranggotakan siswa dari kelas X sampai kelas XII. Fungsi ROHIS sendiri merupakan tempat atau wahana untuk mengembangkan diri, juga untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dan keimanan para siswa terhadap Allah SWT. Selain itu, ROHIS juga bisa dijadikan suatu forum yang menjadikan anggota-anggotanya semakin rukun dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Struktur kepengurusan ROHIS hampir mirip seperti OSIS, antaralain ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi. Dalam ROHIS sendiri, terdapat tiga divisi, yaitu divisi dakwah, pendidikan dan sosial yang tiap divisi mempunyai tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Selain itu, ROHIS juga mempunyai kegiatan rutin harian,bulanan,maupun  tahunan yang tentu saja berkaitan dengan keagamaan, antara lain tadarusan yang dilakukan setiap Rabu sepulang sekolah, kajian keputrian yang dilakukan pada hari Sabtu sepulang sekolah, Kajian rutin Jum’at pagi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada minggu ke-2, PHBI (Perayaan Hari Besar Islam), bakti sosial dan masih banyak lagi. Tentu saja banyak keuntungan dalam pelaksanaan kegitan-kegiatan ROHIS ini.

SUSUNAN KEPENGURUSAN ROHIS KHIDMATUL UMMAH

SMA N 1 BANGUNTAPAN 2013/2014

Ketua Umum

Faizal Al-Majid / XI IPS I

Sekertaris I

Maisaroh / XII IPS 2

Sekertaris II

Mira Dwi Lwstari /X 3

Bendahara I

Era Nur Lathifah / XII IPA 2

Bendahara II

Dewi Masruukhah / X 7

Ketua Ikhwan

Refri Sunu Herlambang / XII IPA 4

Ketua Akhwad

Indra Fajri’ah / XI IPS 2

Ketua Divisi Dakwah

Dwi Yoga Nugraha / XI IPS 1

Ketua Divisi Sosial

Ahmad Mukhlis / XI IPS 1

Ketua Divisi Danus

Laila Khoirunisa / XI IPA 2

Ketua Divisi Pendidikan

Rini Septi Ambasari / XI IPS 3

Ketua Divisi Event Organiser

Deni Kurniawan / XI IPS 1

 

ANGGOTA DIVISI PENDIDIKAN

Ubed Suprayogi / XI IPS 3 

 Rani Wulndari / XI IPS 3 

Putri Candra Puspipta / XI IPS 3

Hafiz Handafiah / XII IPS 2

Kadek Ayu Firda Damayanti / XII IPS 2

Hana Fadhila Handani / XII IPS 2

Khusna Luthfia / X 3

Tsaniya Afifa Mufid / X 7

Rizqa Nur Izzatunnisa / X 7

Kevin Kautsar / X 3

Sekar Ayu Kinasih / X 5

Ahmad Nabil Diffa / X 2

 

  

ANGGOTA DIVISI DAKWAH

Ghazy Al Azmi / XII IPS 1

Vilkiyana Hans Aditya / XI IPS 3

Rati Eva Kurnianingrum / XI IPA 4

Ernawati Kurnianingrum / XI IPA 4

Yusuf Syafi’i Muhammad / XII IPA 4

Anik Ageng Pramurdayani / X 3

Christia Ramdani / X 3

Kurniawan Fahmi / X 3

Wahyuana Yusuf / X 3

Ajeng Aidina Faradhilla Putri / X 4

Nur Siti Anifah / X 6

Salsabela Indah Safitri / X 6

ANGGOTA DIVISI DAKWAH

Ghazy Al Azmi / XII IPS 1

Vilkiyana Hans Aditya / XI IPS 3

Rati Eva Kurnianingrum / XI IPA 4

Ernawati Kurnianingrum / XI IPA 4

Yusuf Syafi’i Muhammad / XII IPA 4

Anik Ageng Pramurdayani / X 3

Christia Ramdani / X 3

Kurniawan Fahmi / X 3

Wahyuana Yusuf / X 3

Ajeng Aidina Faradhilla Putri / X 4

Nur Siti Anifah / X 6

Salsabela Indah Safitri / X 6

 

 


Related Post

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Sejarah Singkat SMAN 1 Banguntapan sma n 1 banguntapan     Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I No. 06601/O/1985, ...
Sabet Juara I LSS Propinsi Kini malanjutkan Persia... Setelah melalui perjalanan dan persiapan yang panjang, akhirnya SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN berhasil menorehkan prestasinya untuk LSS di tingkat provinsi...
Pameran dan BEDAH BUKU di Ghrahatama Pustaka THE INSPIRING LEADER     Dalam Rangka mengenang kepemimpinan serta keteladanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX  Ekpse perpustakaan ...
ADIWIYATA Kata ADIWIYATA berasal dari 2 (dua) Kata “ADI” dan “WIYATA”. Adi memiliki makna: besar, agung, baik, ideal dan sempurna. Wiyata memiliki makna: tempat...